Følg os på Facebook

Hvem skal deltage på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

 

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget. Tilmeldingen foretages af arbejdsgiveren og skal ske til en godkendt udbyder. 

Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til uddannelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter, samt dække tab af indtægt. 

Arbejdsgiveren skal herudover tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljø-repræsentanter og arbejdsledere i AMO.