Følg os på Facebook

Arbejdsmiljøloven er ikke til forhandling

Arbejdsmiljøloven er en præceptiv lov. 

 

Arbejdsmiljøloven rummer en række meget præcise bekendtgørelser og AT-vejledninger. Arbejdsmiljøloven har fokus på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.
Arbejdsgiveren har ledelsespligten og også ansvaret i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.


Sikkert arbejdsmiljø

Formålet med arbejdsmiljøloven er dels at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, og dels at skabe grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet

Love i Danmark er enten præceptive eller deklaratoriske. 


Arbejdsmiljøloven er en præceptiv lov. 
Mange er ikke klar over, at arbejdsmiljøloven er en præceptiv lov og kan ikke fraviges i virksomhederne. En præceptiv lov er forpligtende og skal overholdes.  
 

Pligter og ansvar

I arbejdsmiljøloven er der en opregning af, hvem der har pligter og ansvar efter loven. Det er hovedsagelig arbejdsgiveren (virksomheden), der har pligter. Hvis pligterne bliver tilsidesat, kan der blive pålagt et strafansvar efter arbejdsmiljølovens straffebestemmelser.