Følg os på Facebook

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver


?Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges. 

Et godt samarbejde om arbejdsmiljø kan starte med, at man i arbejdsmiljøorganisationen bliver enige om, hvordan man gerne vil have, at samarbejdet skal køre, og får afklaret de forventninger, der er til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet. 

Sammen med de andre i AMO er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for medarbejderne og ledelsen og på, hvad der kan være af problemer. Det kan bl.a. ske på runderinger og tilsyn. 

Alle virksomheder har pligt til at holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen gennemføres i samarbejde med medlemmerne af AMO. 

Det er også en opgave for arbejdsmiljørepræsentanten at få ledere og kolleger til at være opmærksomme på og fremme deres egen og andres sikkerhed og sundhed.