Følg os på Facebook

Arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse 
 

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at de er blevet valgt.

 

Den nye lov giver ret til uddannelse – hvert år

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valget. Uddannelsen er på 3 dage. Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde 2 dages supplerende uddannelse i det første år. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanten og lederen skal have gennemført i alt 5 dages uddannelse inden for det første år.

Hvert af de følgende år skal arbejdsgiveren som noget nyt tilbyde 1½ dags supplerende uddannelse til alle arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Formålet er at sikre en løbende kompetenceudvikling, som kan styrke arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen.


Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er indgået en aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse.