Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Sitemap - oversigtskort


Vi vil gerne forstyrre kursusdeltagernes tankegang
Om Apropos Kommunikation
  Vi er sponsor for
  Danmark indsamling 2008
  Danmark indsamling 2005
  Anders Lassen Fonden
  Sponsor i ZOO have
  Jeg er håndbold
  Talenter på vand og krummer
  Referenceliste
  Referenceliste
  Læs her, hvad deltagerne siger efter endt kursus
  Mere om APROPOS
  Hvad får du når du vælger os?
  Vores arbejdsform - vi tager læring så seriøst, at det bliver sjovt!!
  Vi vil gerne
  "Carpe Diem" er latin
  Om ideer
  Om Apropos kommunikation
    Vi bor i Kronprinsessegade 6 A
    Copyright og ophavsret
    Tilmelding til nyhedsbrev
    Deltagerne siger
    Kontakt os
    Ide og profil
Hvem skal deltage på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljøkursus & arbejdsmiljøuddannelse
dfdf
Arbejdsmiljøuddannelsen, til dig som er nyvalgt i din virksomhed
  Om APV
  Sygefravær og APV
  Om APV plus
  Trivselsundersøgelse
  Medarbejdersamtaler
  Trivselsundersøgelser
  Om støj
  støj
  Om arbejdstid
  Om regler og vejledninger
  Flugtveje og sikkerhedsbelysning
  Overvågningsregler for ansatte
  25.000 virksomheder bliver screenet i 2005
  Fakta om Arbejdsmiljø-Smiley
  Børn og unges arbejde
  Virksomheder retter sig efter AT påbud
  Hvem har ansvaret
  Ændring af EU's direktiv om arbejdstid
  AT's bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004
  Byggebranche aftaler bredde på plader
  Ny arbejdsmiljøreform
  AT-vejledning nr. D.3.1 - 2 udgav, Løft, træk og skub
  Flugtveje og sikkerhedsbelysning
  At vejledning, Forflytning, løft og manuel håndtering
  Arbejdsrum på faste arbejdssteder
  Om det psykiske arbejdsmiljø
  Mobning
  Påbud om psykisk arbejdsmiljø
  Sygeplejerske Konflikt mellem arbejde og privatliv
  Om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Praktiske oplysninger
  Kursustyper
  Valg af sikkerhedsrepræsentant
  Indholdselementer i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Formål og indhold
  Lovgivning og regler - arbejdsmiljø
  Gode råd
  Spis ordentligt
  Om rygning
  Passiv rygning dræber på jobbet
  Rygebokse
  Fakta om røg
  Hver femte virksomhed uden røg
  Læs her hvad deltagerne siger
  Deltagerne siger - arbejdsmiljø
  Flere deltagerudsagn
  Om natarbejde
  Gode råd til forebyggelse
  Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet*)
  Baggrunden for helbredskontrollen
  Gravide bør ikke arbejde om natten
  15 procent af natarbejderne er syge
  Skiftehold/ natarbejde
  Om søvn
  Vidste du at
  Trætte piloter er farlige
  Søvn
  Om arbejdsskade
  Tag chefen med til fest
  Befordring til og fra arbejde
  Ophobning af stoffer gør ondt i nakken
  Byge af musesager på vej til domstolene
  Arbejdsskade at være vidne til røveri
  Arbejdsgivere skal betale mere ved ulykker
  3500 flere ventes at få erstatninger
  Kommunal erstatning for museskade
  Arbejdsskadeforsikring giver underskud
  Krav om erstatning for sen anmeldelse
  Nyt om ulykker
  Beregn selv erstatning eller godtgørelse
  Arbejdsulykker anerkendes som aldrig før
  Flere arbejdsulykker bliver anerkendt
  Arbejdsulykke i Arbejdstilsynet aldrig anmeldt
  Om arbejdsskade/ arbejdsulykke
  Om Stress
    Kortvarig stress kan give blodpropper
    Kvinder er mere stresset
    Stress kan ødelægge hjernen
    Tonen skærpes på arbejdspladserne
    Skolebørn har stress som voksne
    Hvad er stress
    10 genveje til stress
    Stress i tal
    10 gode råd mod stress
    Stress og udbrændthed
Biblioteket
  Teorier, organisation, ledelse mm.
  Analyse - 360 graders
  Rosenthal-effekten
  Holmes-Rahes statistiske prognosemodel
  Situationsbestemt ledelse
  Lean
  Myers-Briggs Type Indikator (MBTI)
  NLP - Neuro Lingvistisk Programmering
  Selvstyrende grupper
  De syv intelligenser - selvtest
  SWOT-analyse
  Systemiske metode
  Paretos lov (også kaldet 80/20 reglen)
  Pygmalion-effekten
  Teamkompasset
  Transaktionsanalyse (TA)
  Thomas Team Analyse
  Transaktionsanalyse (TA):
  De syv intelligenser
  Persongalleri
  Finn van Hauen
  Schein's beskrivelse af 4 forskellige menneskesyn
  Peter Lang
  Argyris, Chris
  Adizes lederroller
  Patch Adams
  Gregory Bateson
  Belbin, Meredith (teamroller)
  David Kolb
  Peter Senge
  Kurt Lewin
  Maslows behovs model (pyramide)
  Mc Clelland
  Doglas McGregors Teori X og Y
  Milton H. Erickson
  Mintzberg ledelsesrolleteori
  Steen Hildebrandt
  Virginia Satir
  John Grinder og Richard Bandler
  Frederick Fritz Perls
  Lederteorier
  Adizes selvtest
  Appreciative Inquiry Fokusér på dét, der virker
  Balanced Scorecard
  Blake & Moutons ledergitterteori:
  Chester Barnard
  Coaching
  Den lærende organisation
  Hawthorne undersøgelserne
  Herzberg motivationsteori
  Scientific Management
  Værdibaseret ledelse
  Pædagogiske teorier
    De grundlæggende regler for feedback er:
    Assertion er et værktøj til at få større gennemslagskraft
    Brainstorm
    Delfimetoden
    Fremtidsværkstedet
    Teamudvikling
    Feedback
    Teamteori. Hvorfor team
    Følelsernes intelligens:
    Girafsprog (IVK):
    Idéskabelse - Ideer til hverdagen
    JOHARI-vinduet
    Mentor
    Open space
    Storytelling
    Supervision
    Walt Disneys kreativitetsstrategi
Indgangsside til Kursus
  Kursuskalender og arbejdsmiljøuddannelse med APROPOS kommunikation
  Tilmelding til temadag 2018 - Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljøuddannelse til nyvalgte
  Arbejdsmiljøuddannelse til både private og offentlige virksomheder
  Arbejdsmiljøuddannelse § 9 uddannelsen
  Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen
  Styrk samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen
  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Sikkerhedsgruppens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til dig som er nyvalgt i AMO
  Danmarks mindste arbejdsmiljøkonference 2018
  Tilmelding og bekræftelse på den lovplligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljø
  Arbejdsgiverens ansvar er stort når et handler om arbejdsmiljø
  Arbejdsmiljøuddannelsen, til dig som er nyvalgt
  Arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljøkursus for ledere som ikke er i sikkerhedsgruppe
  Førstehjælp
  Mere end 65.000 danskere bliver hvert år udsat for ulykker
  Nye retningslinier for genoplivning i førstehjælp
  Nødtelefoner
  Hjertestarter
  Førstehjælp redder liv - og alle kan lære at hjælpe
  Lær at redde liv
  Førstehjælp Vil du være i stand til at hjælpe?
  Førstehjælpskursus - vi tilbyder førstehjælpskurser
  Supervision
  Supervision
  Supervisionsgrupper for ledere
  Om kommunikation
  Coaching fortalt af Nils Willemoes
  NLP
  Samarbejde og kommunikation
  Kommunikation og samtaletræning
  Appreciative Inquiry
  Assertion
  Team-analyse
  b
  PersonProfilAnalyse (PPA)®
  Teambuilding
Nyheder
  Artikler fra nyhedsbreve
  Spild af penge at købe flaskevand
  Ingeniører skipper ferien
  Agatha Christie som coach
  Citater bliv inspireret og send videre
  Piet Hein
  Dårligt arbejdsmiljø giver irriterede øjne
  Små mejerier vokser
  Lene Espersen skuffer bankfolk
  Om førstehjælp
  Fakta om hjertet
  Nye regler for genoplivning
  Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  Førstehjælp
  Nyhedsbreve
    Nyhedsbrev nr. 5, april 2004
    Nyhedsbreve fra APROPOS kommunikation
    Nyhedsbrev nr. 1, januar 2005
    Nyhedsbrev nr. 2, februar 2005
    Nyhedsbrev nr. 3, marts 2005
    Nyhedsbrev nr. 4. april 2005
    Nyhedsbrev nr. 5. maj 2005
    Nyhedsbrev nr. 6, juni 2005
    Nyhedsbrev nr. 7, juli 2005
    Nyhedsbrev nr. 8, august 2005
    Nyhedsbrev nr. 9, september 2005
    Nyhedsbrev nr. 4, november 2004
    Nyhedsbrev nr. 10. oktober 2004
    Nyhedsbrev nr. 9, september 2004
    Nyhedsbrev nr. 8 juli 2004
    Nyhedsbrev nr. 7, juni 2004
    Nyhedsbrev nr. 6, april 2004
    Nyhedsbrev nr. 5, april 2004
    Nyhedsbrev nr. 4, marts 2004
    Nyhedsbrev nr. 3, februar 2004
    Nyhedsbrev nr. 2, januar 2004
    Nyhedsbrev nr. 1, januar 2004
Artikler
  5 gode råd
  5 måder at kommunikere bedre på
  5 ting du ikke skal gøre
  Når det hele bare er for meget
  Spørg bare, spørger du nok?
  5 effektive råd mod stress
  5 måder at undgå at blive udbrændt på
  5 måder at kommunikere bedre på
  5 skridt nærmere dit mål
  Fjern fem fejl - der får dig til at sige ja, når du har mest lyst til at sige nej
  Kan du koncentrere dig?
  Om energi
  Gode råd fra BS Christiansen
  Ros hinanden og lev længere
  Om sundhed
  Gode kostråd lige til at bruge i hverdagen, god fornøjelse
  Om ledelse
  Ledelse kan kurere sygefravær
  11 paradokser i moderne ledelse
  teamledelse - Lederrollen er under forandring
  Om forandringer
    Sådan mediterer du
    Se på dine vaner - og ændre dem lidt
    Dit indre kompas
    Følger du dit indre kompas
    FISH-filosofien stammer fra USA, Pike Place Fish i Seattle,
    Ros er langt fra nok
    Tag skyklapperne af
    Læg et tidsbudget
    Overvejer du jobskifte i dit job som leder
    Få dig en mentor
    Sådan får du medarbejder med på forandringer
Links
  Links fra Aprokom: Arbejdspladsvurdering (APV)
  Links fra Aprokom: Arbejdstilsyn
  Links fra Aprokom: Arbejdsulykke/ arbejdsskader
  Links fra Aprokom: Bedriftsundhedstjeneste (BST)
  Links fra Aprokom: Branchearbejdsmiljøråd
  Links fra Aprokom: Det psykiske arbejdsmiljø
  Links fra Aprokom: Din sundhed- og de andres
  Links fra Aprokom: Faglige organisationer
  På vores website om førstehjælp kan du finde relevant viden om førstehjælp
  Links fra Aprokom: Hør musik/ eller se nyhedsudsendelser mens du surfer
  Links fra Aprokom: Indeklima
  Links fra Aprokom: Kontorarbejdspladsen
  Links fra Aprokom: Ledelse
  Links fra Aprokom: Nyeste forskning
  Links fra Aprokom: Stress
  Links fra Aprokom: Søg på internettet
  Links fra Aprokom: Test - prøv dig selv af
  Links fra Aprokom: X-links
  Links fra Aprokom: Økonomi, kan det spare sig...
  Gode links til inspiration