Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Sitemap - oversigtskort


Vi vil gerne forstyrre kursusdeltagernes tankegang
  GDPR/Persondatapolitik
Om Apropos Kommunikation
  Vi er sponsor for
  Jeg er håndbold
  Talenter på vand og krummer
  Referenceliste
  Referenceliste
  Læs her, hvad deltagerne siger efter endt kursus
  Flere deltagerudsagn
  Mere om APROPOS
  Hvad får du når du vælger os?
  Vores arbejdsform - vi tager læring så seriøst, at det bliver sjovt!!
  Vi vil gerne
  "Carpe Diem" er latin
  Om ideer
  Om Apropos kommunikation
    Vi bor i Kronprinsessegade 6. 1 i hjertet af København
    Copyright og ophavsret
    Tilmelding til nyhedsbrev
    Deltagerne siger
    Kontakt os
    Ide og profil
Hvem skal deltage på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Praktiske oplysninger
  Kursustyper
  Valg af sikkerhedsrepræsentant
  Formål og indhold
  Indholdselementer i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Lovgivning - arbejdsmiljø
  Arbejdsmiljøuddannelse til dig som er nyvalgt
  Arbejdsmiljøkursus & arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljøuddannelse § 9 uddannelsen til dig som er nyvalgt
  Styrk samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen
  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen
  Arbejdsmiljøuddannelsen, til dig som er nyvalgt
  Arbejdsmiljøuddannelse - lovpligtige kursus for for medlemmer af AMO
  Uddannelse i arbejdsmiljø (Den lovpligtige uddannelse - tidligere § 9
  Arbejdsmiljøuddannelse i din virksomhed - vi afvikler gerne kurset hos Jer
  Arbejdsmiljøuddannelsen & arbejdsmiljøkursus | inspirerende undervisere
  § 9 Arbejdsmiljøuddannelsen – du finder os i hele landet
  Arbejdsmiljøuddannelse til både private og offentlige virksomheder
  Arbejdsmiljøuddannelse | Find dit kursus i en by tæt ved dig?
  Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
  Du skal tilbydes den supplerende arbejdsmiljøuddannelse
  Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018 for medlemmer af AMO
  Du har ret pg krav på supplerende uddannelse som medlem af AMO
  Lovkrav om en kompetenceudviklingsplan for medlemmer af AMO
  Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver
  Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver
  Sådan kommer du i gang som arbejdsmiljørepræsentant
  Den nye arbejdsmiljølov giver ret til uddannelse – hvert år
  Arbejdsgiveren og AM-loven
  Arbejdsmiljøloven er en præceptiv lov
  Arbejdsgiveren har ledelsespligten og også ansvaret i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
  Arbejdsgiverens pligter i forhold til AM-loven
  Vores kunder
  wewe
  Kundehistorier - det siger vores kunder om os - APROPOS kommunikation
  APROPOS kommunikation - vores undervisning er i særklasse
  Lovgivning - arbejdsmiljø
    Nye lov om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte er vedtaget
    Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Kilde: Retsinfofmation/ Folketinget - 2. maj 2018.
dfdf
  Psykisk arbejdsmiljø
  Nye regler om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid
  Seksuel chikane og mobning
  Om Stress
  Kortvarig stress kan give blodpropper
  Kvinder er mere stresset
  Stress kan ødelægge hjernen
  Tonen skærpes på arbejdspladserne
  Skolebørn har stress som voksne
  Hvad er stress - Stress er den moderne syge
  10 genveje til stress
  Stress i tal
  10 gode råd mod stress
  Stress og udbrændthed
  Om det psykiske arbejdsmiljø
    Mobning meget udbredt
    Påbud om psykisk arbejdsmiljø
    Sygeplejerske Konflikt mellem arbejde og privatliv
Arbejdsmiljøuddannelsen, til dig som er nyvalgt i din virksomhed
  Om APV
  Sygefravær og APV
  Om APV plus
  Trivselsundersøgelse
  Medarbejdersamtaler
  Trivselsundersøgelser
  Om støj
  støj
  Om arbejdstid
  Om regler og vejledninger
  Byggebranche aftaler bredde på plader
  Arbejdsrum på faste arbejdssteder
  Gode råd
  Spis ordentligt
  Om rygning
  Fakta om røg
  Hver femte virksomhed uden røg
  Om natarbejde
  Gode råd til forebyggelse
  Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet*)
  Baggrunden for helbredskontrollen
  Gravide bør ikke arbejde om natten
  15 procent af natarbejderne er syge
  Skiftehold/ natarbejde
  Om søvn
  Vidste du at
  Trætte piloter er farlige
  Søvn
  Om arbejdsskade
  Tag chefen med til fest
  Befordring til og fra arbejde
  Ophobning af stoffer gør ondt i nakken
  Byge af musesager på vej til domstolene
  Arbejdsskade at være vidne til røveri
  Arbejdsgivere skal betale mere ved ulykker
  3500 flere ventes at få erstatninger
  Kommunal erstatning for museskade
  Arbejdsskadeforsikring giver underskud
  Krav om erstatning for sen anmeldelse
  Nyt om ulykker
  Beregn selv erstatning eller godtgørelse
  Arbejdsulykker anerkendes som aldrig før
  Flere arbejdsulykker bliver anerkendt
  Arbejdsulykke i Arbejdstilsynet aldrig anmeldt
  Om arbejdsskade/ arbejdsulykke
  Besøg af arbejdstilsynet,
  Arbejdstilsynet besøg følgende brancher i 1. halvår af 2018
  Det risikobaserede tilsynsbesøg hos jer
  Et risikobaseret tilsyn er som regel uanmeldt
  Efter et besøg af arbejdstilsynet - risikobaseret tilsyn
  Oplæring og instruktion
    Oplæring og instruktion
Biblioteket
  Teorier, organisation, ledelse mm.
  Analyse - 360 graders
  Rosenthal-effekten
  Holmes-Rahes statistiske prognosemodel
  Situationsbestemt ledelse
  Lean, Kaizen og filosofien bag
  Myers-Briggs Type Indikator (MBTI)
  NLP - Neuro Lingvistisk Programmering
  Selvstyrende grupper
  De syv intelligenser - selvtest
  SWOT-analyse
  Systemiske metode
  Paretos lov (også kaldet 80/20 reglen)
  Pygmalion-effekten
  Teamkompasset
  Transaktionsanalyse (TA)
  Thomas Team Analyse
  Transaktionsanalyse (TA):
  De syv intelligenser
  Persongalleri
  Finn van Hauen
  Schein's beskrivelse af 4 forskellige menneskesyn
  Peter Lang
  Argyris, Chris
  Adizes lederroller
  Patch Adams
  Gregory Bateson
  Belbin, Meredith (teamroller)
  David Kolb
  Peter Senge
  Kurt Lewin
  Maslows behovs model (pyramide)
  Mc Clelland
  Doglas McGregors Teori X og Y
  Milton H. Erickson
  Mintzberg ledelsesrolleteori
  Steen Hildebrandt
  Virginia Satir
  John Grinder og Richard Bandler
  Frederick Fritz Perls
  Lederteorier
  Adizes selvtest
  Appreciative Inquiry Fokusér på dét, der virker
  Balanced Scorecard
  Blake & Moutons ledergitterteori:
  Chester Barnard
  Coaching
  Den lærende organisation
  Hawthorne undersøgelserne
  Herzberg motivationsteori
  Scientific Management
  Værdibaseret ledelse
  Pædagogiske teorier
    De grundlæggende regler for feedback er:
    Assertion er et værktøj til at få større gennemslagskraft
    Brainstorm
    Delfimetoden
    Fremtidsværkstedet
    Teamudvikling
    Feedback
    Teamteori. Hvorfor team
    Følelsernes intelligens:
    Girafsprog (IVK):
    Idéskabelse - Ideer til hverdagen
    JOHARI-vinduet
    Mentor
    Open space
    Storytelling
    Supervision
    Walt Disneys kreativitetsstrategi
Indgangsside til Kursus
  Kursuskalender og arbejdsmiljøuddannelse med APROPOS kommunikation
  Tilmelding til temadag 2018 - Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljøuddannelse til nyvalgte
  Sikkerhedsgruppens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til dig som er nyvalgt i AMO
  Danmarks mindste arbejdsmiljøkonference 2018
  Tilmelding og bekræftelse på den lovplligtige arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsmiljø
  Arbejdsgiverens ansvar er stort når et handler om arbejdsmiljø
  Arbejdsmiljøkursus for ledere som ikke er i sikkerhedsgruppe
  Førstehjælp
  Mere end 65.000 danskere bliver hvert år udsat for ulykker
  Nye retningslinier for genoplivning i førstehjælp
  Nødtelefoner
  Hjertestarter
  Førstehjælp redder liv - og alle kan lære at hjælpe
  Lær at redde liv
  Førstehjælp Vil du være i stand til at hjælpe?
  Førstehjælpskursus - vi tilbyder førstehjælpskurser
  Supervision
  Supervision
  Supervisionsgrupper for ledere
  Om kommunikation
  Coaching fortalt af Nils Willemoes
  NLP
  Samarbejde og kommunikation
  Kommunikation og samtaletræning
  Appreciative Inquiry
  Assertion
  Team-analyse
  b
  PersonProfilAnalyse (PPA)®
  Teambuilding
Nyheder
  Artikler fra nyhedsbreve
  Spild af penge at købe flaskevand
  Ingeniører skipper ferien
  Agatha Christie som coach
  Citater bliv inspireret og send videre
  Piet Hein (16. december 1905 i København – 17. april 1996 i Middelfart)
  Dårligt arbejdsmiljø giver irriterede øjne
  Små mejerier vokser
  Lene Espersen skuffer bankfolk
  Om førstehjælp
  Fakta om hjertet
  Nye regler for genoplivning
  Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  Førstehjælp
  Nyhedsbreve
    Nyhedsbrev nr. 5, april 2004
    Nyhedsbreve fra APROPOS kommunikation
    Nyhedsbrev nr. 1, januar 2005
    Nyhedsbrev nr. 2, februar 2005
    Nyhedsbrev nr. 3, marts 2005
    Nyhedsbrev nr. 4. april 2005
    Nyhedsbrev nr. 5. maj 2005
    Nyhedsbrev nr. 6, juni 2005
    Nyhedsbrev nr. 7, juli 2005
    Nyhedsbrev nr. 8, august 2005
    Nyhedsbrev nr. 9, september 2005
    Nyhedsbrev nr. 4, november 2004
    Nyhedsbrev nr. 10. oktober 2004
    Nyhedsbrev nr. 9, september 2004
    Nyhedsbrev nr. 8 juli 2004
    Nyhedsbrev nr. 7, juni 2004
    Nyhedsbrev nr. 6, april 2004
    Nyhedsbrev nr. 5, april 2004
    Nyhedsbrev nr. 4, marts 2004
    Nyhedsbrev nr. 3, februar 2004
    Nyhedsbrev nr. 2, januar 2004
    Nyhedsbrev nr. 1, januar 2004
Artikler
  5 gode råd
  5 måder at kommunikere bedre på
  5 ting du ikke skal gøre
  Når det hele bare er for meget
  Spørg bare, spørger du nok?
  5 effektive råd mod stress
  5 måder at undgå at blive udbrændt på
  5 måder at kommunikere bedre på
  5 skridt nærmere dit mål
  Fjern fem fejl - der får dig til at sige ja, når du har mest lyst til at sige nej
  Kan du koncentrere dig?
  Om energi
  Gode råd fra BS Christiansen
  Ros hinanden og lev længere
  Om sundhed
  Gode kostråd lige til at bruge i hverdagen, god fornøjelse
  Om ledelse
  Ledelse kan kurere sygefravær
  11 paradokser i moderne ledelse
  teamledelse - Lederrollen er under forandring
  Om forandringer
    Sådan mediterer du
    Se på dine vaner - og ændre dem lidt
    Dit indre kompas
    Følger du dit indre kompas
    FISH-filosofien stammer fra USA, Pike Place Fish i Seattle,
    Ros er langt fra nok
    Tag skyklapperne af
    Læg et tidsbudget
    Overvejer du jobskifte i dit job som leder
    Få dig en mentor