Følg os på Facebook

Mintzberg ledelsesrolleteori 

 

Henry Mintzberg er professor fra McGill University Montreal.

Henry Mintzberg (født 1939) har beskæftiget sig med ledernes faktiske adfærd. På baggrund af undersøgelser fandt han, at alle ledere ligner hinanden mere end de er forskellige. han fandt frem til 10 forskellige roller. Det var roller som:

 • Topfigur
 • Anfører
 • Forbindelsesled,
 • Informationssorterer
 • Fordeler
 • Talsmand
 • Initiativtager
 • Problemløser
 • Ressourcefordeler
 • Forhandler

Disse roller kan så igen fordeles i tre hovedgrupper:

 • Interpersonelle roller
 • Informationsroller
 • Beslutningsroller

Derudover fandt han 4 sæt af faktorer, der er med til at bestemme den enkelte leders arbejde. Det drejede sig om:

 • Omverdensfaktorer
 • Jobmæssige faktorer
 • Personfaktorer (herunder lederens personlighed og stil)
 • Situationsmæssige faktorer

Rollerne er alle - i større eller mindre grad - indeholdt i lederjob på tværs af hierarkiske brancher og kulturelle skel.

Skulle du få lyst til at besøge Minzbergs webside,finder du det her: www.henrymintzberg.com