Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

SWOT-analyse

 

SWOT'en er et værktøj til at evaluere virksomheden og drage konklusioner. Analysen er rimelig enkel, idet man forsøger at anvende sine erfaringer og ekspertise til at fastslå - især i forbindelse med en forandringsproces - hvilke indre hhv. stærke og svage sider, afdelingen har, samt hvilke ydre muligheder og trusler, der eksisterer.

 

En SWOT-analyse giver overblik over en virksomheds status. Når man har vurderet og erkendt virksomhedens situation, har man større mulighed for at lave en strategi for virksomhedens fremtidige drift.

 

SWOT-analysen viser:
Virksomhedens indre formåen (Styrke- Svagheder)
Omgivelsernes indvirkning på virksomheden (Muligheder - Trusler)

 

SWOT'en er et værktøj til at evaluere virksomheden og drage konklusioner. De vigtigste spørgsmål, SWOT`en skal være med til at besvare, er:

  • Har virksomheden nogle kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring?
  • Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar - og er det muligt at rette op på dem?
  • Hvordan kan virksomheden trænge ind på markedet med den viden og de ressourcer, den har i dag?

Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for?