Følg os på Facebook

Værdibaseret ledelse

 

Værdigrundlagetkan opfattes som et råderum, hvor der er plads til, at vi handler forskelligt.

Værdibaseret ledelse er et modeord og bliver opfattet som ”Kejserens nye klæ'r”. Det kan være svært at forstå, hvad det reelt kan bruges til, ud over at det er smart og politisk korrekt. Der ligger dog langt mere gemt i begrebet.

 

Medarbejderne har brug for at være i et job, hvor de kan have sjælen med, og hvor de kan identificere sig med det forretningsmæssige grundlag.

Det er vigtigt, at virksomhederne har en kultur og nogle værdier, som tiltrækker og fastholder engagerede medarbejdere.

 

De gamle begreber for arbejdsgivere - og lønmodtagere - er ikke længere modsatrettede, snarere har man fælles interesser.

 

Et værdigrundlag giver overordnet pejlemærker for den daglige adfærd og for samarbejdet mellem medarbejdere og ledere.

 

Værdigrundlaget er ikke præcise regler, men holdninger med rum for fortolkninger. Dermed gives mulighed for fleksible løsninger og øget frihed for den enkelte.

 

Værdigrundlaget i værdibaseret ledelse kan opfattes som et råderum, hvor der er plads til, at vi handler forskelligt.

 

Værdibaseret ledelse medfører således, at ledelsen får en ny rolle, fra kontrollant til træner.

 

Medarbejderne overgår fra at have ansvar til også at have kompetence til at udmønte deres funktion i højere grad end tidligere.

 

Værdibaseret ledelse kan også meget vel have den virkning - specielt i offentlige organisationer - at sætte "systemet over mennesket", som det populært udtrykkes.

 

Forskellen på en regel og en værdi er:

at værdier giver individet et bevægelsesrum at handle indenfor

hvorimod regler ofte er kategoriske og ufleksible "Det må du ikke..." , "Du har ret til mindst..." og "Sådan siger vores regler altså".

Regler er derved med til at fastholde eller måske ligefrem fastlåse et system.