Følg os på Facebook

Baggrunden for helbredskontrollen

 

60 - 70 % af skifteholdsarbejderne klager over søvnproblemer og skifteholdsarbejderne i nattevagt sover ca. 2 timer mindre end dagarbejderne.

 

Selvom de indhenter noget af den manglende søvn på fridage bliver søvnen ikke fuldt kompenseret og søvnkvaliteten - bedømt på EEg - er ofte dårligere, med mindre REM-søvn og hyppige opvågninger. Følgen er øget træthed.

 

Der er både biologiske og sociale forklaringer på den dårligere søvn. Kroppens døgnrytme er med til at forbedre krop og sjæl på søvn og har betydning for søvnens kvaliteter. Går man i seng fra først på eftermiddagen til sidst på aftenen, bliver søvnlængden markant forkortet.

Søvnlængden er derfor afhænig af, hvornår vagterne starter; det gælder ikke alene natarbejderen, men også dagarbejderen, hvis søvn kal blive ringere, hvis skiftene starter for tidligt.

 

Sociale konsekvenser:

Skiftearbejdet medfører indsnævringer i det sociale liv, hvor især deltagelse i fælles aktivitet berøres, og i hverdagen er den øvrige familienødt til at tage særlige hensyn. I en undersøgelse angav 70% af de der arbejdede på aftenskift og 60% af de, der var på natskift utilfredshed med den mængde tid, de kunne være sammen med partneren, sammenlignede med 45% blandt dagarbejderne.

 

Weekendarbejde opleves af mange skiftearbejdere som særligt ødelæggende for det sociale liv i familien.

Blandt de 10-15%, der fungerede godt med deres skiftearbejde er en øget andel af enlige, formentlig som udtryk for, at det er lettere at få dagligdagen til at fungere, når man ikke indgår i en familie.