Følg os på Facebook

Søvn

 

I gennemsnit sover vi 7 timer pr. døgn, oftest i en sammenhængende periode. Men der er store forskelle i længden af søvnen fra person til person.
 

Søvnrytmen derimod er ret ens - i perioder af ca. 90 minutters længde sover vi dybere og dybere, for så at vende tilbage mod overfladen - måske med et par ultrakorte opvågninger i løbet af natten. Når søvnen når det letteste stadie drømmer vi. Disse REM-perioder, hvor øjnene bevæger sig hurtigt frem og tilbage er i starten korte, måske 3-5 minutter, men i løbet af natten bliver REM-perioderne længere og længere og kan nå 20-25 minutters længde. Samtidig bliver søvnen ikke så dyb i "bølgedalene" Med alderen bliver søvnen mere overfladisk og der kan blive flere opvågninger.

 

Skiftarbejderens søvn
Sover man om dagen bliver søvnen for langt de flestes vedkommende kortere - måske så lidt som 5 timer mellem to nattevagter. Samtidig er søvnen ikke så dyb som om natten, og antallet af REM-perioder bliver kortere, hvilket også gælder den samlede længde af REM-perioder. Så søvnen om dagen er ikke hverken så lang, dyb eller drømmende som nattesøvn.
 

Bortset fra den umiddelbare søvnighed sker der ikke umiddelbart noget ved at mangle søvn. Ved førstgivne lejlighed vil kroppen forsøge at indhente det forsømte, REM-perioderne kommer hurtigere og varer længere i hver søvncyklus.

Men trætheden kan selvfølgelig være problematisk fordi det øger risikoen for ulykker.

 

Ulykker
Træthed medfører risiko for ulykker. Fokus har især været på arbejdsulykker, og da arbejdsmængde og antallet af personer typisk er mindre om natten, er det svært at lave denne type undersøgelser.

De bedste undersøgelser viser imidlertid at risikoen for ulykker er højere om natten end om dagen i virksomheder, hvor produktionen er ensartet døgnet igennem. Nye undersøgelser har også vist at arbejdstidens længde er af betydning. Således har en tysk undersøgelse vist at risikoen for dødsulykker stiger efter ca. 6 timers arbejde og er 10 gange så høj efter 10 timers arbejde.

Der har også været fokus på betydningen af træthed for trafikulykker til og fra arbejde. Amerikanske undersøgelser har vist at kørsel efter natskift medfører flere ulykker.

I Sverige har man vist at eneulykker er 30 gange så hyppige i perioden 3-4 om natten, når man tager trafiktætheden i betragtning.

 

Hvorfor sover man ikke godt om dagen?
Der er ihvertfald to forskellige grunde til at man ikke sover så godt om dagen som om natten - også selv om man er lige træt. Den ene grund er at der er mere støj i omgivelserne, der er mere lys i soveværelset m.v. Men selv om man får lukket alt lyd og lys ud skal man stadig ikke forvente at sove som om natten. Kroppens biologi forhindrer os i at sove om dagen - man snakker ligefrem om en forbudt periode mellem 10-14, hvor man ikke kan forvente mere end et par timers søvn. En svensk forskergruppe har arbejdet med at få beskrevet dagsøvn, og kan ligefrem forudsige hvor længe søvnen kan forventes at blive ud fra tre oplysninger: hvor længe man har været vågen forud, hvornår man går i seng og om man er morgen- eller nattemenneske.

 

Kilde: Center for ArbejdsTidsforskning