Følg os på Facebook

TEAMLEDELSE - HVEM HAR ANSVARET?

 

Lederrollen er under forandring, og det mærkes specielt i relation til teamudvikling. Vi har været hele registret igennem: I en periode skulle lederen være Leder med stort L, i den næste periode skulle han være Coach, og endelig har der været en periode, hvor han helt skulle afskaffes. Det var den periode, hvor man talte om selvstyrende grupper.

Tilbage står imidlertid én væsentlig konklusion: Det er teamets ansvar at definere lederrollen, og hvem der har ansvaret for ledelsen af teamet!

Teams på jobbet er lidt anderledes end andre teams. For det første er medlemmerne sammensat ved en tilfældighed. For det andet er lederen formelt udnævnt af virksomheden. For det tredje er teamets opgaver givet på forhånd. Disse forhold påvirker i høj grad den måde, vi skal se på lederrollen.

TILFÆLDIGHEDEN
Se dig omkring i teamet: Du ser kolleger, der har været ansat i mange år, og du ser nogle, som er helt nye. Du ser gamle, og du ser unge. Der er udadvendte og engagerede sammen med mere stille og passive. Teamet er "tilfældigt sammensat" gennem den rekruttering, der er foregået i årenes løb.

Prøv til sammenligning at tænke på et fodboldhold. Her er spillerne målrettet rekrutteret til at udfylde en bestemt rolle på holdet. Og op til kampene sammensættes kun de bedste spillere. En spiller, som ikke lever op til forventningerne, vil se kampene fra sidelinien for til sidst at blive erstattet med en anden.

Dette betyder ikke, at vi skal tilbage til den tid, hvor alle skulle være helt ens eller "sættes af holdet", hvis de ikke konstant yder deres bedste. Det betyder derimod, at vi skal have en høj grad af respekt for hinandens særlige talenter. Vi skal lære at udnytte hinandens styrker i stedet for at fokusere på hinandens svagheder.

DEN FORMELLE LEDER
Psykologien fortæller os, at der i alle velfungerende grupper er en leder. Han eller hun er udvalgt af flokken i kraft af sin autoritet og særlige egenskaber. På arbejdspladsen er lederen ikke nødvendigvis udvalgt af flokken - og flokken er sjældent bundet sammen i et fællesskab, der rækker ud over at skulle tjene penge til dagen og vejen.

På jobbet har lederen et dobbelt ansvar: Han skal sikre, at teamet skaber resultater - og han forventes at sikre trivslen og udviklingen af teamet. Situationen bliver ikke nemmere af, at han reelt tilhører to grupper, som hver stiller krav til hans aktive engagement. Det er teamet og ledergruppen. Fra tid til anden kan disse to grupper stille krav og forventninger, der er i direkte modstrid med hinanden.

Det betyder i praksis, at teamlederen hver dag skal demonstrere og berettige sin position som leder. Virksomheden udnævner ham én gang for alle. Medarbejderne vælger ham dag for dag.

DE DAGLIGE OPGAVER
Teamets opgaver og rolle i forhold til resten af firmaet er givet på forhånd. Bogholderi-teamet får meget sjældent mulighed for at skabe sig en ny rolle inden for marketing. Salgsteamet får sjældent mulighed for at arbejde med edb-udvikling, selv om alle i teamet ville synes, at det var sjovt.

Den største udfordring for disse teams er at se det langsigtede perspektiv i det arbejde, de udfører. Det er de færreste, der får fornemmelsen af mere livskvalitet på jobbet, når arbejdet foregår fra dag til dag og uden udsigt til variation.

Det betyder, at teamet selv har en forpligtelse til at definere sine fælles visioner og finde måder, der sikrer, at hver enkelt får tilført værdi på jobbet.

 

HVEM HAR SÅ ANSVARET?
Den ikke overraskende konklusion må være, at teamet selv tager ansvaret for sin udvikling og for sin trivsel. Den tid er for længst forbi, hvor en leder var den, som vidste alt, kunne alt og klarede alt. Det betyder, at de traditionelle lederopgaver må uddelegeres. Nogen må tage ansvaret for tilrettelæggelsen af arbejdet. Nogen må påtage sig rollen som coach for andre. Nogen må tage ansvaret for den daglige trivsel. Nogen må tage ansvaret for kvalitetskontrol af arbejdet.

Hvad skal lederen så lave? Meget enkelt: Lederens opgave er at styre udviklingen mod det fælles mål og koordinere indsatserne. Og i 9 ud af 10 tilfælde skal han også selv løse konkrete arbejdsopgaver. Hans rolle er at:

  • Skabe en fælles vision for teamet og sikre, at mål bliver nået
  • Give teamet energi gennem motivation, oplevelser og sit personlige engagement
  • Sikre, at teamet har de nødvendige kvalifikationer til at kunne løse sine opgaver

Opfyldelsen af den rolle kan naturligvis kun løses i et aktivt samarbejde med teamet og med hver enkelt. Ethvert teammedlem må dermed påtage sig sin del af ansvaret for ledelsen af teamet.    

 

Lederen udnævnes én gang for alle af virksomheden.

Medarbejderne vælger vedkommende dag for dag.