Følg os på Facebook

Stress i tal

 

20-30 % af den danske befolkning skønnes at lide af stress. Det svarer til mellem en og halvanden million mennesker.

 

Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge af stress.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil Stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

 

Danmark havde allerede i 1992 udgifter i forbindelse med stressrelaterede hjerte-kar-sygdomme for ca. 900 millioner kroner.

I dag anslås stress at koste det danske samfund op mod 10 mia. kr. om året.

 

Hjemmearbejde kan også give stress. 11,6 pct. af arbejdsstyrken i Danmark har delvis hjemmearbejde. Det vil sige, at de arbejder noget af tiden hjemme og noget af tiden ”på kontoret”. Dermed er Danmark det land i Europa der har næst flest med delvist hjemmearbejde.

 

En svensk undersøgelse har vist, at dårlig normering i vuggestuer og børnehaver forøger antallet af stresshormoner hos børn. Stressede børn bliver muligvis mindre tolerante overfor stress-påvirkninger, når de bliver voksne. Derfor kan høje normeringer i børneinstitutioner i dag give flere stressede voksne om 15-20 år.