Følg os på Facebook

Kursusbeskrivelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelserne omfatter en lang række arbejdsmiljøfaglige områder, der er relevante for miljø-, sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomhederne. 

Kursusindhold

 • Introduktion til uddannelsen med præsentation af formål og metode, samt afklaring af deltagerforudsætninger og deltagerforventninger.
 • Indføring i arbejdsmiljøområdet, herunder principper og holdninger til udviklingen af arbejdsmiljøet.
 • Sikkerhedsgruppernes arbejdsopgaver i henhold til bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.
 • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber.
 • Rettigheder, pligter og ansvar for ledelse og medarbejdere belyses.
 • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, med fokus på virksomhedens sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg og ledelsessystem.
 • Faserne i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, hvor der lægges vægt på analyse, planlægning, formidling, gennemførelse og kontrol.
 • Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).
 • Relationerne til øvrige arbejdsmiljøaktører, f.eks. bedriftssundhedstjenesten, branchearbejdsmiljørådene, Arbejdsmiljørådets Service Center, Arbejdstilsynet m.fl.
 • Metoder og praktiske øvelser i indsamling af viden, dels ved opslag i eksisterende materialer, dels ved anvendelse af moderne informationsteknologi, samt via hjælp fra eksterne rådgivere, f.eks. BST, BAR, Arbejdstilsynet og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.
 • Metoder til samarbejde, formidling, notat- og mødeteknikker, problemfremlæggelse, pædagogik m.v., dvs. færdigheder, som er nødvendige i sikkerhedsgruppernes arbejde.
 • Praktisk opgave i uddannelsesforløbet:

Den enkelte kursusdeltager skal i løbet af uddannelsen gennemføre en praktisk opgave, der skal løses i egen virksomhed, med det formål at få afprøvet kursets teorier i praksis. Opgaven skal derfor være relevant og aktuel i sikkerhedsgruppens arbejde i virksomheden, og den bør aftales i et samarbejde med underviser og sikkerhedsgruppe.