Følg os på Facebook

Howard Gardner's 7 intelligenser, selvtest

 

Psykologen Howard Gardner har identificeret følgende syv former for intelligens, som han harpåvist alle mennesker besidder, men i forskellig grad. Om de syv former for intelligens siger Gardner:"Selv om de ikke nødvendigvis afhænger af hinanden, så fungerer de sjældent hver for sig.

Et normalt individ besidder i varieret grad disse intelligenser, men de måder de kombineres og blandes på er lige så varierede som de enkelte menneskers ansigter og personligheder." Selvtest

Vurder din intelligens' sammensætning ved at gennemgå og besvare nedenstående beskrivelse af de syv intelligenser.

Testen gennemføres ved at du sætter et kryds ud for de beskrivelser, du synes passer bedst på dig inden for de syv intelligenser.

Til sidst optæller du det antal kryds, du har givet dig selv, og opskriver intelligenserne i den rækkefølge, de har flest krydser

 

Verbal og sprogligt intelligens

 • Bøger er meget vigtige for dig
 • Jeg kan høre ord i mit hoved, før jeg læser, taler, eller skriver dem ned
 • Jeg få mere ud af at lytte til radio eller en båndoptager end jeg gør ved at se fjernsyn eller film
 • Jeg elsker spil med ordlege f.eks. hvor der opbygges ord ud fra bogstavkort
 • Jeg elsker at underholde mig selv med ord, der er svære at udtale, vrøvlerim eller ordspil
 • Andre mennesker må undertiden bede om en pause for at få mig til at forklare betydningen af et ord, jeg bruger, når jeg taler eller skriver
 • Dansk, samfundsfag og historie er lettere for mig i skolen end matematik og naturvidenskabelige fag
 • Når jeg kører på en motorvej/landevej, lægger jeg mere mærke til ordene på skiltene end til landskabet
 • Min samtale med andre indeholder hyppigt henvisninger til ting, jeg har læst eller hørt
 • Jeg har for nylig skrevet noget, som jeg specielt var stolt over, fordi jeg blev rost af andre for det

Logisk og matematiske intelligens

 • Jeg er god til hovedregning
 • Matematik og/eller naturvidenskabelige fag er blandt mine bedste fag i skolen
 • Jeg elsker spil eller at løse opgaver, der kræver logisk tænkning
 • Jeg elsker at lave små "hvad - hvis" eksperimenter (f.eks.: "Hvad mon der sker, hvis jeg fordobler den vandmængde, jeg giver mine potteplanter hver uge?")
 • Min hjerne søger altid efter strukturer, regelmæssigheder eller logiske sammenhænge
   
 • Jeg er interesseret i ny udvikling og opdagelser inden for videnskab
 • Jeg tror, at næsten al ting har en rationel forklaring
 • Undertiden tænker jeg i klare, ordløse og billedløse begreber
 • Jeg elsker at finde logiske brist i det, folk siger og gør derhjemme og i skolen
 • Jeg føler mig bedst tilpas, når noget er blevet målt, kategoriseret, analyseret eller kvantificeret på en eller anden måde.

Rumlig intelligens:

 • Jeg ser ofte tydelige billeder, når jeg lukker mine øjne
 • Jeg er følsom over for farver
 • Jeg bruger hyppigt en eller anden form for kamera til at optage, hvad jeg ser omkring mig
 • Jeg elsker at lave puslespil, labyrinter eller andre visuelle puslespil
 • Jeg har "levende" drømme om natten
 • Jeg kan generelt let finde rundt på fremmede stederr
 • Jeg kan lide at tegne eller at lave skriblerier
 • Geometri er lettere for mig end aritmetik
 • Jeg kan let forestille mig, hvordan noget vil se ud, hvis jeg ser direkte ned på det fra et fugleperspektiv
 • Jeg foretrækker bøger, blade, magasiner osv, der er rigt forsynede med illustrationer

Kropslige og kinæstetiske intelligens

 • Jeg dyrker regelmæssigt mindst en form for sport eller fysisk aktivitet
 • Jeg finder det svært at sidde stille i et længere tidsrum
 • Jeg elsker at arbejde med mine hænder på konkrete aktiviteter som f.eks. at sy, væve, snedkerere, tømre eller at bygge modeller
 • Mine bedste ideer får jeg ofte, når jeg er ude på en lang gåtur, joggingtur, eller når jeg deltageri en eller anden form for fysisk aktivitet
 • Jeg elsker ofte at tilbringe min fritid udendørs
 • Jeg benytter hyppigt håndbevægelser eller andre former for kropssprog, når jeg taler med nogen
 • Jeg må røre ved ting for at lære mere om dem
 • Jeg elsker risikofyldte rideture eller lignende spændende fysiske oplevelser
 • Jeg vil beskrive mig selv som vel-koordineret
 • Jeg har behov for i praksis at afprøve en ny ting for at kunne læse om den eller se en video, der beskriver den

Musikalske intelligens

 • Jeg har en behagelig sangstemme
 • Jeg kan høre, når en tone er falsk i et stykke musik
 • Jeg lytter hyppigt til musik i radioen, på båndoptager, CD og lignende
 • Jeg spiller et musikinstrument
 • Mit liv ville være fattigere, hvis der ikke var musik i det
 • Jeg fanger undertiden mig selv i at nynne på en jingle eller et andet stykke musik, når jeg går ned ad gaden
 • Jeg kan let følge med i et stykke musik med et simpelt slaginstrument, dvs. " slå rytmen"
 • Jeg kender melodierne til mange forskellige sange eller musikstykker
 • Hvis jeg hører et udvalgt stykke musik én eller to gange, er jeg normalt i stand til at synge det igen ret præcist
 • Jeg laver ofte tappe-lyde eller synger lavt på en melodi, når jeg arbejder, studerer eller lærer noget nyt

Interpersonlig intelligens

 • Jeg er den type person, folk kommer til for at få råd og vejledning hos på mit arbejde eller derhjemme
 • Jeg foretrækker gruppesport som badminton, volleyball eller rundbold frem for solo-sport som svømning eller jogging
 • Når jeg har et problem, søger jeg hellere hjælp hos en anden person, end jeg søger at finde mine egne løsninger
 • Jeg har mindst tre nære venner
 • Jeg foretrækker social tidsfordriv som Matador eller Bridge frem for individuelle fritidsinteresser som videospil eller kabale
 • Jeg elsker at vise eller at fortælle en anden person eller grupper af personer, de ting jeg kan, og som jeg ved hvordan skal udføres
 • Jeg anser mig selv for at være en ledertype (eller andre kalder mig det)
 • Jeg føler mig godt tilpas i en gruppe
 • Jeg elsker at lade mig involvere i sociale aktiviteter i tilknytning til mit arbejde, kirke eller samfund
 • Jeg vil langt hellere tilbringe mine aftener i livligt selskab end sidde alene hjemme

Intrapersonlig intelligens

 • Jeg bruger meget tid på alene at meditere, reflektere eller tænke på livsvigtige spørgsmål
 • Jeg deltager i rådgivende sessioner eller personlige udviklings-seminarer for at lære mere om mig selv
 • Jeg er i stand til at klare modgang med ukuelighed og med livsmodet intakt
 • Jeg har en speciel hobby eller interesse, som jeg holder helt for mig selv
 • Jeg har sat mig nogle vigtige mål med mit liv, som jeg regelmæssigt tænker over
 • Jeg har et realistisk syn på min egne stærke og svage sider (lært ved feedback fra andre kilder)
 • Jeg vil foretrække at tilbringe en weekend alene i en hytte i skoven frem for på et tjekket sted med mange mennesker
 • Jeg betragter mig selv som et menneske med en stærk vilje og/eller med uafhængige meninger
 • Jeg fører en personlig dagbog eller journal for at bevare hændelser fra mit ydre og indre liv
 • Jeg er eller vil være selverhvervende, og jeg overvejer seriøst engang at starte min egen virksomhed

 


 • Sprogligt intelligens, antal kryds.....
 • Logisk-matematisk intelligens, antal kryds.....
 • Rumlig intelligens, antal kryds.....
 • Kropslige og kinæstetiske intelligens, anal kryds.....
 • Musikalske intelligens, antal kryds.....
 • Interpersonlig intelligens , antal kryds.....
 • Intrapersonlig intelligens, antal kryds.....