Følg os på Facebook

Nat og skifteholdsarbejde 

 

EU har med direktiv 93/104/EF/ 23.november 1993 vedtaget at arbejdsgiveren skal tilbyde helbredsundersøgelse til medarbejder der, arbejder på om natten/ skiftehold.

Helbredsundersøgelsen skal tilbydes medarbejdere, der normalt udfører:
mindst 3 timer af deres arbejde i natperioden (22-05) og som har mindst 300 timers natarbejde på 12 måneder.

Helbredsundersøgelsen skal tilbydes ved ansættelse til arbejdet og regelmæssigt (ca. hver 3 år) og er frivillig for den ansatte.

I samme lovtekst beskrives om natarbejdet følgende:

Den normale arbejdstid for natarbejde må ikke overstige 8 timer på arbejdsdøgn i gennemsnit over en periode på 3 måneder.
Ved natarbejde af særlig risikofyldt karakter jf. arbejdsmiljøloven, må arbejdstiden ikke overstige 8 timer pr. 24 timers periode.

EU-direktivet (og det danske folketing) har nu sat fokus på følgende:

• Hviletid på 11 timer for hver 24 timers periode
• En pause når arbejdsdagen er mere end 6 timer lang
• Mindst en hviledag om ugen
• En arbejdsuge på højst 48 timer i gennemsnit beregnet på grundlag af en referenceperiode på højst 4 måneder
• 4 ugers betalt ferie
• Højst 8 timers natarbejde i en 24 timers periode.