Følg os på Facebook

Stress og udbrændthed 

Fra Arbejdstilsynets "Håndbog om psykisk arbejdsmiljø", dec. 2004:

Stress
Arbejdsbetinget stress er en følelsesmæssig og psykofysiologisk reaktion. Arbejdsbetinget stress opstår typisk, fordi medarbejderen stilles over for krav i arbejdet, som han/hun ikke har ressourcer til at opfylde. Hvis medarbejderen samtidig har ringe muligheder for at påvirke kravene, øges hans/hendes risiko for stress yderligere.

Stress kan vise sig hos medarbejderen ved forskellige belastningsreaktioner. Reaktionerne kan være psykiske, kropslige eller adfærdsmæssige.

Udbrændthed
Udbrændthed er en særlig tilbagetrækningsreaktion, der følger af følelsesmæssige dilemmaer i arbejdet. Tilstanden udvikles, fordi medarbejderen over en længere periode belastes følelsesmæssigt uden at have tilstrækkelige ressourcer eller indflydelse til at håndtere belastningerne.
Begrebet udbrændthed bruges oftest i forbindelse med belastninger i arbejdet med andre mennesker.

At man føler sig stresset i perioder
er ikke nødvendigvis det samme som, at der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Vi kan godt lide at arbejde under et vist pres - i hvert fald i perioder. Men en længerevarende psykisk belastning kan udvikle sig til en fysisk eller psykisk sygdom, eller en udbrændthed, der hindrer nødvendig udvikling.

Det er derfor vigtigt at skelne mellem den lejlighedsvise, "gode" stress, og den længerevarende, negative stress. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at alle mennesker ikke reagerer ens på stress.

 

Her kan du læse mere om stress