Følg os på Facebook

Kortvarig stress kan give blodpropper

 

Blodkar kan stoppe eller sprænges som følge af stress, og det kan føre til en blodprop i hjertet eller hjernen. Det viser to nye undersøgelser fra Danmark og Sverige, som omtales i det seneste nummer af tidsskriftet Arbejdsmiljø.

Den svenske undersøgelse stammer fra Karolinska Instituttet. Den viser, at hårde deadlines fører til seks gange forhøjet risiko for blodprop i hjertet. Det er de specielle kortvarige arbejdsmæssigt stressede situationer, der kan udløse en blodprop.

Også fra dansk side udpeges den kortvarige stress som et faremoment. Både når folk angiver, at de rammes af ugentlig stress og høj stressintensitet , er det forbundet med større risiko for dødelige slagtilfælde. De er forholdsvis ofte udbredt blandt folk, der selv forud for slagtilfældet har fortalt, at de var stressede.

Den danske undersøgelse er udført på Bispebjerg Hospital i København. Her siger læge Thomas Truelsen, at risikofaktorerne for blodprop i hjertet og apopleksi - også kaldet slagtilfælde - er nogle af de samme. Hvis stress gør et eller andet ved organismen, kan man ifølge Thomas Truelsen godt forestille sig, at det kan være tilfældigt, om tilstanden fører til den ene eller den anden sygdom.

Han tror, at både den langsigtede og den akutte stress har en betydning. Det sandsynliggøres af dyreforsøg, at stress over lang tid giver ændringer i organismen. Men akut stress kan føre til forhøjet blodtryk, som kan være den udløsende faktor for, at den stressede rammes af en blodprop eller et slagtilfælde.

Ifølge de danske undersøgelser er det kendetegnende for de stressede, at de har en mere usund livsstil. Blandt andet ryger de mere og dyrker mindre motion. Om det er det eller stressen, der slår folk ihjel, er et uafklaret spørgsmål, siger Thomas Truelsen.