Følg os på Facebook

 

Adizes' selv-test


Nedenstående spørgeskema består af i alt 27 parvise udsagn. Du bedes venligst vælge det udsagn, som karakteriserer dig bedst — altså enten a) eller b) (ikke begge dele).

Prøv at tænke på, hvordan du faktisk handler, og på hvad du har det bedst med at gøre. Sæt kryds i alle de dobbelte parenteser ( ), der i kolonnerne til højre er anbragt ud for det udsagn — a) eller b) — du har valgt.

Det er typisk for mig...

 

1

a) at arbejde hårdt for at nå et resultat

b) at arbejde systematisk og analytisk

( )

( )

   

2

a) at være kreativ og udviklingsorienteret

b) at være sensitiv og socialt indstillet

   

( )

( )

3

a) at være kreativ og udviklingsorienteret

b) at arbejde hårdt for at nå et resultat

( )

 

( )

 

4

a) at arbejde systematisk og analytisk

b) at være sensitiv og socialt indstillet

 

( )

 

( )

5

a) at være sensitiv og socialt indstillet

b) at arbejde hårdt for at nå et resultat

( )

   

( )

6

a) at arbejde systematisk og analytisk

b) at være kreativ og udviklingsorienteret

 

( )

( )

 

7

a) at stille krav til resultatet og anvise en løsningsmetode

b) at skabe engagement og omstillingsparathed

( )

( )

( )

( )

 

8

a) at opstille regler og sikre gode samarbejdsforhold

b) at samle medarbejderne omkring mine idéer og mål

 

( )

( )

( )

( )

9

a) at sikre en regelret og målrettet indsats

b) at skabe en effektivt arbejdende afdeling

( )

( )

( )

 

( )

10

a) at inspirere og følge op

b) at udvikle samarbejdet om de primære mål

 

( )

( )

( )

( )

11

a) at opstille mål og kontrollere at vi når dem

b) at følge op på resultaterne og skabe samarbejde

( )

( )

( )

 

( )

12

a) at stille krav til resultatet og anvise en løsningsmetode

b) at få sat ting i gang og følge op når det er nødvendigt

( )

( )

( )

( )

 

13

a) at inspirere — og checke resultatet

b) at skabe en klar arbejdsdeling og et godt samarbejde

 

( )

( )

( )

( )

14

a) at samle afdelingen omkring mine idéer og mål

b) at opnå resultater gennem et godt teamwork

( )

 

( )

( )

( )

15

a) at udvikle ensartede og effektive procedurer

b) at motivere medarbejderne til at slutte op om fælles mål

( )

( )

( )

( )

16

a) at skabe faste rammer for selvstændige grupper

b) at give en arbejdsgruppe frihed, blot den når målet

( )

( )

 

( )

( )

17

a) at skabe højt engagement omkring de aktuelle opgaver

b) at sikre at opgaven bli’r løst gennem en fælles indsats

( )

( )

 

( )

( )

18

a) at opnå resultater gennem godt samarbejde

b) at skabe engagement og følge op

( )

( )

( )

( )

19

a) at få skabt en fleksibel og engageret gruppe

b) at få sat ting i gang og checket resultaterne

( )

( )

( )

( )

 

20

a) at samle medarbejderne omkring mine idéer og mål

b) at sætte massivt ind på de vigtigste områder

( )

 

( )

( )

( )

21

a) at lade målene bestemme samarbejdsformen

b) at skabe samarbejde og ensartede retningslinjer

( )

( )

( )

( )

22

a) at opbygge en klar organisation og selv fungere som forbillede i arbejdet

b) at opbygge en organisation, hvor samarbejde og produktivitet er i højsædet

( )


( )

( )


( )

( )


( )

23

a) at skabe resultater og fornyelse i tæt samarbejde med andre

b) at få skabt struktur og samarbejde omkring de overordnede mål og idéer

( )


( )

( )


( )

( )


( )

24

a) at opbygge en klar organisation og selv fungere som forbillede i arbejdet

b) at skabe resultater og fornyelse i tæt samarbejde med andre

( )


( )

( )

( )


( )


( )

25

a) at opbygge en organisation, hvor samarbejde og produktivitet er i højsædet

b) at få skabt struktur og samarbejde omkring de overordnede mål og idéer

( )

( )


( )


( )

( )


( )

26

a) at opbygge en klar organisation og selv fungere som forbillede i arbejdet

b) at få skabt struktur og samarbejde omkring de overordnede mål og idéer

( )

( )


( )

( )


( )


( )

27

a) at opbygge en organisation, hvor samarbejde og produktivitet er i højsædet

b) at skabe resultater og fornyelse i tæt samarbejde med andre

( )


( )

( )


( )

( )


( )

 

Sammentælling

       
   

P

A

E

I

 

Det laveste mulige antal points i hver kolonne er 6, det højeste 27.

Signaturforklaring:

P = producent

A = administrator

E = entrepreneur

I = integratorPå talrige opfordringer bringes her Nikolaj Lunøes uddybende scoringsanvisninger:

"Spørgsmålene 22-27 i den lille "Adizes selv-test" vægter med ét point på hver af tre (ud af fire mulige) skalaer (P, A, E, I). Hvis du foretrækker svarmulighed "a" på spørgsmål 22 får du således 1 P-point, 1 A-point og 1 E-point -- mens du får 1 P-point, 1 A-point og 1 I-point, dersom du foretrækker svarmulighed "b".

Spørgsmålene 1-6 vægter kun med ét point på én skala, og spørgsmålene 7-21 vægter med ét point på hver af to (stadig ud af fire mulige) skalaer."