Følg os på Facebook

Læg et tidsbudget

 

Vi anvender nøjagtig de samme ord når vi taler om tid, som når vi taler om penge: Vi bruger tid, vi sparer tid, og vi spilder tid.

 

Penge kan du altid få flere af. Den mængde tid, du har til rådighed, ligger derimod fast. Men du kan sandsynligvis administrere timerne bedre, end du gør. 

 
De fleste er vant til at lægge et budget, når det drejer sig om penge: så og så meget til husleje, mad, underholdning, ferie osv.

Prøv at lægge et tidsbudget:
Find papir og blyant frem og tegn et gammeldags skoleskema med felter og kolonner. Skriv dine forskellige aktiviteter ind i de øverste felter, hvor dagene normalt ville stå - én aktivitet i hvert felt. Hvor mange 'dage' der skal være i dit skema, afhænger selvfølgelig af hvor mange forskellige ting, du plejer at foretage dig: arbejde, søvn, familie, tv, venner, motion osv. Når du har gjort det, tilføjer du en ekstra kolonne og skriver i øverste felt: spildt tid.
 

De tomme felter i hver kolonne repræsenterer 1 time. I den kommende uge skraverer eller farvelægger du det antal felter, der svarer til dit timeforbrug for hver af dine aktiviteter. Vær brutalt ærlig!

 

Når du har kortlagt, hvad din tid går med, kan du begynde at flytte rundt på timerne, indtil du bliver tilfreds med, hvordan du bruger dem. Det er din afgørelse.