Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Arbejdsmiljøuddannelse

Det lovpligtige kursus for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i AMO 
 
APROPOS kommunikation tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til både det private og det offentlige arbejdsmarked.
Kurserne er åbne for alle med jobfunktioner eller interesse inden for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

APROPOS kommunikation er godkendt af Danmarks Evalueringsinstitut og Arbejdstilsynet som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen.

Underviserne er Mette Frandsen, Mikkel Bechmann, Nils Lyng, Henning Dons & Jeanette Larsen, de er certificerede undervisere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og de har alle et godt og bredt branchekendskab.

Underviserne er erfarne arbejdsmiljøundervisere, som har praktisk erfaring med arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder. Alle undervisere er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evaluerings Institut.

Siden 1. januar 1999 er der foretaget nogle ændringer i den lovpligtige uddannelse. Alle nye medlemmer af sikkerhedsorganisationen skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse - Her kan du læse om deltagernes oplevelse.

Lovkravet gælder for alle virksomheder, hvor der er beskæftiget 10 ansatte eller derover.
Arbejdsledere, sikkerhedsrepræsentanter m.fl., som har gennemført en sikkerhedsuddannelse fra før den 1. april 1991, skal i tilfælde af genvalg gennemføre den nye 22 timers uddannelse.
Ejere af virksomheder samt virksomhedsledere (f.eks. administrerende direktør) er ikke forpligtet til at deltage i sikkerhedsgruppens uddannelse.

Arbejdsmiljøuddannelsens længde er 22 timer, som er opdelt på 2 + 1 dage.
Efter de første 2 dage kommer deltagerne tilbage på deres arbejdsplads, hvor en konkret opgave skal løses i samarbejde med den anden part i sikkerhedsgruppen. Det er det samme hold, der påbegynder og afslutter uddannelsen.

Her kan du læse mere om:
Lovgivning og regler
Kursustyper
Formål og indhold
Kursusbeskrivelse
Praktiske oplysninger

Hvis I er flere end 10 personer, laver vi et godt tilbud til jer - kontakt os for et specialtilbud.

Ønsker du at få vores nyhedsbrev, kan du tilmelde dig her