Følg os på Facebook

Arbejdsmiljøkursus for ledere som ikke er i sikkerhedsgruppe

 

Lederen og arbejdsmiljøet 

Af arbejdsmiljølovens § 24, 25 og 26 fremgår det, at "arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som vedkommende leder. Lederen skal sørge for, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt."

 

Som deltager på kurset får du viden om:

  • Arbejdsmiljøloven og dens funktion 
  • Lederens ansvar og pligter ifølge arbejdsmiljøloven
  • Lederens mulighed for at integrere arbejdsmiljøindsatsen i det daglige arbejde, og hvordan man professionelt kan håndtere arbejdsmiljøarbejdet som en ledelsesopgave på linje med øvrige vigtige ledelsesopgaver

Det er kursets primære formål at give lederen baggrund for at løse arbejdsmiljøopgaver - før de bliver til arbejdsmiljøproblemer.


Hvad får man ud af kurset
På kurset arbejdes der ud fra de erfaringer, lederen har erhvervet sig i det daglige arbejdsmiljøarbejde.


Efter kurset vil lederen:

  • Kende sine formelle pligter, rettigheder og ansvar efter arbejdsmiljøloven
  • Være i stand til at igangsætte og gennemføre arbejdsmiljø- opgaver i virksomheden
  • Være i stand til at fungere som et aktiv i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Varighed 2 dage

Første dag starter kl. 09.00 – 15.30
Anden dag starter kl. 09.00 – 15.30