Følg os på Facebook

Arbejdsmiljøgruppens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Elektronisk tilmelding til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse,kan foretages her


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere ”§ 9 uddannelsen”) har en varighed på 22 timer og skal gennemføres af alle nyvalgte medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe, det vil sige både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper, der har taget § 9 uddannelsen før 1. april 1991 eller kursister, de har gennemført som selvstudium, skal ligeledes gennemgå den ny uddannelse.
 
Underviserne er Mette Frandsen, Mikkel Bechmann, Nils Lyng, Henning Dons & Jeanette Larsen, de er certificerede undervisere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og de har alle et godt og bredt branchekendskab.

Underviserne er erfarne arbejdsmiljøundervisere, som har praktisk erfaring med arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder. Alle undervisere er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evaluerings Institut. 
 
 
APROPOS kommunikation, er godkendt udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Kurserne afholdes både som virksomhedskurser og som generelle kurser.

Der er flere gode grunde til, at samarbejde med APROPOS kommunikation om de lovpligtige kurser:
  • Kursuskoncepterne er gennemprøvede
  • APROPOS kommunikation er en anerkendt kursusarrangør
  • Kursuskoncepterne udvikles og ajourføres løbende med ny viden, form, indhold og pædagogik
  • Underviserne har et indgående og solidt branchekendskab til en række brancher som fx den private sektor, offentlige forvaltninger, undervisning, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, kontorpmrådet, grønt arbejde m.v.
Yderlig information samt oplysninger om kurserne kan fås ved at kontakte APROPOS kommunikation.