Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Lovpligtig §9 arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 
Kontakt os her

Elektronisk tilmelding til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse,kan foretages her


Apropos kommunikation er godkendt af Danmarks Evalueringsinistitut og Arbejdstilsynet som udbyder af 22 timers tilstedeværelseskursus  (Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse). 
 
Alle medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe skal deltage i et 22 timers kursus. Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, det vil sige både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, har pligt til at deltage i et kursus.

Formålet er at sætte arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe i stand til at løse opgaverne i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

Kurser består af fem moduler på ialt 22 timer, som er fordelt på 2 + 1 dage. Perioden mellem første og anden kursusdel skal være 3-4 uger. Efter de første tto dage kommer deltagerne tilbage til arbejdspladsen med en mindre hjemmeopgave, som løses i samarbejde med den anden part i arbejdsmiljøgruppen, henholdsvis arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant.

Sikkerhedsrepræsentanter/ arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere
- en arbejdsmiljøuddannelse tilpasset jeres arbejdsplads
 

Målgruppe:
Ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet, f.eks. arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsledere og sikkerhedsledere fra samme arbejdsplads/virksomhedstype, medlemmer af arbejdsmiljøudvalget.


Læs om deltagernes oplevelse af kurset

Kursusindhold:
APROPOS kommunikation er godkendt af Danmarks Evalueringsinstitut og Arbejdstilsynet 

Underviserne er Mette Frandsen, Mikkel Bechmann, Nils Lyng, Henning Dons & Jeanette Larsen, de er certificerede undervisere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og de har alle et godt og bredt branchekendskab.

Underviserne er erfarne arbejdsmiljøundervisere, som har praktisk erfaring med arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder. Alle undervisere er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evaluerings Institut.

Virksomhedsrettet kursus
Ønskes kurset afholdt i egen virksomhed, skal følgende facilitetter være til stede:
Undervisningen skal afvikles i egnede undervisningslokaler med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder IT-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer.

Egnede undervisningslokaler kan for eksempel indeholde: Gruppelokaler, overheadprojektor med tilhørende skærm/lærred, skrivetavle, flipovers, telefon, adgang til kopimaskine.