Følg os på Facebook

Lær at redde liv

 
Livredning handler ikke kun om at redde andres liv. Det handler i høj grad også om at redde dit eget. Enten fordi det er dig, der er i fare, eller for at undgå, at du kommer det.

For at gøre en livsvigtig forskel i en alvorlig situation, skal du derfor lære tre ting.
  • At redde dig selv
  • at udføre en redningsaktion uden at bringe dig selv i fare og
  • at genoplive andre.
 
Førstehjælp redder liv - og alle kan lære at hjælpe. APROPOS kommunikation tilbyder førstehjælpskursus til både private, firmaer og skoler. Jo hurtigere hjælpen sættes ind, des bedre. For hvert sekund, der går uden genoplivning, falder chancerne for at overleve.

En person med hjertestop dør uopretteligt efter 8-11 minutter, hvis vedkommende ikke får hjælp. Med hjertemassage og kunstigtåndedrætkan man forlænge fristen til ca. 15 minutter.

3.500 danskere får hvert år hjertestop uden for hospitalerne, hvis der ikke er nogen tilstede, der kan give livreddende førstehjælp indtil ambulancen når frem. Men ved hurtig og effektiv førstehjælp kan chancerne for at overleve stige til op mod 60 procent.

Fra udenlandske studier ved man, at hvis der hurtigt tilkaldes hjælp og ydes førstehjælp, øges chancen for overlevelse. I Danmark får kun 20 % af de tilskadekomne livreddende førstehjælp, mens tallet for andre lande er 27-67 %.


Falder man om med hjertestopi Danmark, kan man ikke regne med, at en medborger yder førstehjælp, indtil ambulancen ankommer.

Kun omkring 100 mennesker overlever - altså ca. 2 %. Formentlig kan vi årligt redde omkring 500 mennesker med en forbedret indsats.

DU kan være med til at gøre en forskel. Lær førstehjælp NU