Følg os på Facebook

Førstehjælp redder liv - og alle kan lære at hjælpe

 
APROPOS kommunikation tilbyder førstehjælpskursus til både private, firmaer og skoler. Jo hurtigere hjælpen sættes ind, des bedre. For hvert sekund, der går uden genoplivning, falder chancerne for at overleve.

En person med hjertestop dør uopretteligt efter 8-11 minutter, hvis vedkommende ikke får hjælp. Med hjertemassage og kunstigt åndedræt kan man forlænge fristen til ca. 15 minutter.

Der forekommer ca. 3.300-3.500 hjertestop uden for sygehus om året i Danmark. 5 pct. overlever i mere end 30 dage.

Falder man om med hjertestop i Danmark, kan man ikke regne med, at en medborger yder førstehjælp, indtil ambulancen ankommer.

I kun 27 pct. af tilfældene griber andre ind. I Sverige sker det i 39 pct. og i Norge i over 50 pct. af tilfældene. Det viser en ny rapport fra Hjertestopregisteret, som beskriver indsatsen for patienter med hjertestop i perioden 2002 - 2003.

Der er nu indført et lovkrav, om, at ved førstegangserhvervelse at kørekort, er det nu obligatorisk, at have deltaget og gennemført et 7 timers førstehjælpskursus.

I Norge har børnene førstehjælp på skoleskemaet.

Vi tilbyder førstehjælpskurser. Kontakt os for et godt tilbud.

3.500 danskere får hvert år hjertestop uden for hospitalerne, hvis der ikke er nogen tilstede, der kan give livreddende førstehjælp indtil ambulancen når frem. Men ved hurtig og effektiv førstehjælp kan chancerne for at overleve stige til op mod 60 procent.

Fra udenlandske studier ved man, at hvis der hurtigt tilkaldes hjælp og ydes førstehjælp, øges chancen for overlevelse. I Danmark får kun 20 % af de tilskadekomne livreddende førstehjælp, mens tallet for andre lande er 27-67 %.

Kun omkring 100 mennesker overlever - altså ca. 2 %. Formentlig kan vi årligt redde omkring 500 mennesker med en forbedret indsats.

DU kan være med til at gøre en forskel. Lær førstehjælp NU.