Følg os på Facebook

Mere end 65.000 danskere bliver hvert år udsat for ulykker

 

Mere end 65.000 danskere bliver hvert år udsat for en livstruende ulykke. Kun meget få overlever, hvis der ikke er nogen tilstede, der kan give livreddende førstehjælp indtil ambulancen når frem. Men ved hurtig og effektiv førstehjælp kan chancerne for at overleve stige til op mod 60 procent.
 
Risikoen for at blive vidne til en ulykke på arbejdet, i fritiden eller i hjemmet er større end de fleste tror, og kan ske for alle. Knap 20% af alle Danskere bliver hvert år vidne til en ulykke som kræver livreddende førstehjælp. Når vidnerne udviser rettidig omhu kan de redde liv.
 
Opgørelser i Danmark viser, at der kun i ca. 25 procent af bevidnede hjertestop gives basal genoplivning af tilskuerne/vidnerne, hvilket er meget lavere end i de lande vi ellers gerne sammenligner os med (f.eks. Sverige).
 
Afgørende for overlevelsen er tiden indtil effektiv behandling kan iværksættes (især defibrillering).
 
Således gælder det om at "bygge bro" fra personen falder omkuld, til den avancerede behandling kan iværksættes. Det er vist, at gives der basal genoplivning fordobles chancerne for overlevelse - selv ved ellers hurtig ambulance assistance.
 
Lav en aftale i Jeres virksomhed om et førstehjælpskursus, og lær førstehjælp. Vi vil gerne hjælpe Jer med afviklingen af et førstehjælpskursus.