Følg os på Facebook

Arbejdsmiljøuddannelsen

 

Siden 1. januar 1999 er der foretaget nogle ændringer i den lovpligtige uddannelse. Alle nye medlemmer af sikkerhedsorganisationen skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Medlemmerne af AMO skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for at styrke og effektivisere arbejdet i AMO. På uddannelsen lærer medlemmerne af AMO om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage opgaverne. Desuden skal arbejdsgiveren tilbyde medlemmerne af AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som kan give dem viden og kompetencer, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i netop deres virksomhed. 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere til at deltage i både den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser.

Lovkravet gælder for alle virksomheder, hvor der er beskæftiget 10 ansatte eller derover. Arbejdsledere,sikkerhedsrepræsentanter m.fl. som har gennemført en sikkerhedsuddannelse fra før den 1. april 1991, skal i tilfælde af genvalg gennemføre den nye 37 timers uddannelse.
Ejer af virksomhed samt virksomhedsleder, (f.eks. administrerende direktør) er ikke forpligtet til at deltage i sikkerhedsgruppens uddannelse.

APROPOS kommunikation er godkendt af Arbejdstilsynet som kursusudbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljøuddannelsens længde er 22 timer, som er opdelt på 2 + 1 dage.
Efter de første 2 dage kommer deltagerne tilbage på deres arbejdsplads, hvor en konkret opgave skal løses i samarbejde med den anden part i sikkerhedsgruppen. Det er det samme hold, der påbegynder og afslutter uddannelsen.

Lovgivning og regler
Kursustyper
Formål og indhold
Kursusbeskrivelse
Praktiske oplysninger