Følg os på Facebook

Teamudvikling 


Udvikling af samarbejde handler om optimering af samspil og modspil. At udvikle en praksis, hvor flere personer kan arbejde sammen i løsningen af en fælles opgave.

Det handler altså om, at I finder ud af, hvordan I bedst muligt kan koordinere jeres kundskaber og værdier: At gøre et bedre stykke arbejde sammen.

Samarbejdstræning har ingen fast opskrift og tegner sig ofte meget forskelligt, og afhænger bl.a. af arbejdspladsens kultur, organisering og arbejdsgange.

En arbejdsgruppe er ikke nødvendigvis et team, blot fordi den arbejder sammen. At være et team kræver forskellige færdigheder eller kundskaber, som kan betegnes som "navigationsudstyr". Læs også om teamteori

 

Faktakundskaber

De formelle kvalifikationer, der kræves for at kunne udføre arbejdet.

Færdighedskundskaber:

Praktiske erfaringer og håndelag for faget.

Fortrolighedskundskaber

Dømmekraft, evnen til at være opmærksom, indfølende og undersøgende over for roller, relationer og reaktioner


Enteams udvikling kan beskrives efter følgende 7 trin:

 

Indledningsfasen

Denne fase er præget af usikre normer og uklare roller, magtkampe vil opstå, og der vil være overfladisk kommunikation. Der vil være skuffelser og aggression.

Honeymoon

Her ses rigelig af kommunikation, der er meget stor tilfredshed, med en god energi og meget overskud. I denne fase undgår man konflikter.

VI-gruppen

Rollerne udjævner sig, og der dannes undergrupper. Kommunikationen forbedres yderligere, og der udvikles en udpræget VI-følelse. Dette betyder, at gruppemedlemmerne bliver hinandens referencegruppe.

Konflikter

Man undgår behændigt konflikter, og gruppen bliver stadigvæk i VI-fasen. Der arbejdes bevidst på at behandle og løse konflikter i gruppen.

Plateauet

Denne fase kan være en fortsættelse af en følge af konfliktfasen - men kan også optræde efter de øvrige faser - og er en følelse af metaltræthed og tilbagetrækning i gruppen.
Nogle af team-medlemmerne ønsker pause - og andre ønsker at udtræde af teamet.

Den effektive gruppe

Teamethar nu eksisteret så længe, at den har haft tid til at etablere sig med mål og værdier. Teamet er understøttende og er præget af vilje til samarbejde og hjælpsomhed i teamet.

Afsked

Hvis blot et medlem afteamet udtræder, kommer teamet til at omorganisere sig på ny.

 

Det er ikke alleteam, som gennemlever de 7 faser
Nogle teams udvikling går i stå på et eller andet udviklingstrin - andre teams springer måske en eller flere faser over. Nogle teams opløses, før de 7 faser er gennemført.