Følg os på Facebook

Herzberg motivationsteori

 

Frederick Herzberg (1923-2000) var arbejdspsykolog og havde lavet enomfattende undersøgelse på arbejdspladser.

Undersøgelserne mundede bl.a. ud i en af Herzbergs teorier - gennem interview fandt han ud af, at tilfredshed/ utilfredshed på arbejdspladsen udspringer af forskellige ting/ forhold.

Forhold, der skaber utilfredshed kan ikke automatisk skabe tilfredshed, hvis de forbedres. Hvis disse forhold ændres for at undgå utilfredshed, skaber det ikke tilfredshed - blot en manglende utilfredshed, en slags O-stilling.

Tilfredshed og arbejdsglæde skabes af helt andre forhold. Til gengæld er det sådan, at hvis de forhold, der skaber tilfredshed, ikke er i orden - medfører det ikke nødvendigvis utilfredshed.

 

Tilfredshed er med andre ord ikke det modsatte af utilfredshed.

Utilfredshed er knyttet til en slags forhold/faktorer.
Tilfredshed er knyttet til en anden slags forhold/ faktorer.

Disse to kalder Herzberg:
Vedligeholdelsesfaktorer: De forhold, der vedrører rammerne omkring arbejdet (lokaler, løn, fysiske rammer, kollegiale forhold).

Motivationsfaktorer: De forhold, der vedrører arbejdets indhold, anerkendelse, ansvar, beslutninger mm.

Konklusionen på denne opdeling kan kort beskrives således: Hvis en medarbejder skal motiveres på længere sigt, er det motivationsfaktorerne, der skal satses på.