Følg os på Facebook

Der skal strammes op på kompetenceudviklingsplanen
 

Virksomhederne skal dokumentere overfor Arbejdstilsynet, at der er en kompetenceudviklingsplan for alle medlemmer af arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper (AMO), ligesom AMO skal have indflydelse på den efteruddannelse, de har ret til.

Det er blandt de forslag, som DA og LO for nylig er blevet enige om. Baggrunden er, at den tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har opfordret Arbejdsmiljørådet til at komme med sit bud på ændringer, på baggrund af en evaluering af de nye AMO-regler.
 

Evalueringen peger på, at reglerne – der blev indført i 2010 – i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling ikke har fungeret optimalt. Folk har eksempelvis ikke i tilstrækkeligt omfang fået tilbudt uddannelse, ligesom en del heller ikke har taget imod det.


For at få reglerne til at fungere i praksis foreslår DA og LO at ændre teksten i den bekendtgørelse, der er på området. Men der er også brug for andre tiltag for at sikre den bedst mulige kompetenceudvikling af ledelses- og medarbejderrepræsentanterne.


Derfor skal Arbejdsmiljørådet sammen med arbejdsmiljørådgivere og branchearbejdsmiljørådene sørge for, at der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter supplerende uddannelser.


Informationskampagne

Aftalen præciserer desuden, at der er behov for at udbrede kendskabet til AMO-reglerne og hele intentionen bag reformen. Det skal ske ved, at partsystemet og Arbejdstilsynet i fællesskab gennemfører en toårig informations- og vejledningsindsats.


Parterne er også enige om, at Arbejdstilsynet kan være med til at håndhæve AMO-reglerne, når det er på tilsynsbesøg.


Der er ligeledes enighed om, at der skal gennemføres en ny evaluering af AMO-reglerne inden 2020.