Følg os på Facebook

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

 

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres kompetencer.

Uddannelsen skal give dem viden og kompetencer, som er relevant for deres opgaver og funktioner i arbejdsmiljøorganisationen og for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Den skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelses afslutning og gennemført inden for de første 12 måneder efter, at de er blevet henholdsvis valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret til den 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen i arbejdsmiljø- organisationen ikke udnytter retten til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det pågældende funktionsår, bortfalder retten, med mindre der er aftalt andet på virksomheden

1½ dags årlig supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år, de er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
Første tilbud skal finde sted tidligst 12 måneder efter, at de er valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.


1½ dag er = 11 timers uddannelse, frokostpauser og pauser tæller ikke med
Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret til den 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) ikke udnytter retten til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det pågældende funktionsår, kan retten til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse ikke overflyttes til næste funktionsår med mindre andet er aftalt på virksomheden.