Følg os på Facebook

Arbejdstilsynet besøger følgende brancher i 1. halvår af 2018

 

Virksomheder i bestemte brancher har siden januar 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn. Her udvides det almindelige risikobaserede tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.
 

Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn.
 

Det udvidede risikobaserede tilsyn gennemføres inden for udvalgte brancher med en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.


Følgende branchegrupper eller dele af branchegrupper er omfattet af de udvidede risikobaserede tilsyn i 1. halvår af 2018:

  • Administration af sundhedsvæsen, undervisning m.v.
  • Arbejdsformidlingskontorer
  • Domstole og fængselsvæsen
  • Døgninstitutioner (med undtagelse af flygtninge- og asylcentre)
  • Generelle offentlige tjenester
  • Hospitaler
  • Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • Politi
  • Slagterier     

Kun virksomheder af en vis størrelse er omfattet. Størrelseskravet afhænger af branchen, fx om den typisk består af små eller større virksomheder og af arbejdsmiljøproblemets karakter.

Forbered tilsynsbesøgetTilsynsbesøget hos jerResultat af tilsynsbesøget