Følg os på Facebook

Nu kan Arbejdstilsynet tale med ansatte alene

En ny lov sikrer, at Arbejdstilsynet kan sende chefen uden for døren, så ansatte frit kan tale om problemer med mobning eller mistrivsel.
Kilde FTF og Arbejdstilsynet

Video fra folketingsdebatten


Folketinget har den 15. maj, som forventet vedtaget det fremsatte lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. Lovændringen indebærer bl.a., at Arbejdstilsynet får ret til at tale med medarbejdere, uden at der er andre til stede.

I 2013 blev det psykiske arbejdsmiljø skrevet direkte ind i arbejdsmiljølovens §1 på foranledning af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, for at præcicere,  at arbejdsmiljøloven både gælder for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Men antallet af tilsynsreaktioner fra Arbejdstilsynet har stort set været uforandret i ofrhold ti ldet psykisk arbejdsmiljø, efter AM-loven blev ændret og psykisk og fysisk arbejdsmiljø formelt blev ligestillet. 

Der findes et utal af bekendtgørelser (ca. 117) og AT- vejledninger (ca. 240 vejledninger) fra Arbejdstilsynet relateret til det fysiske arbejdsmiljø, men der mangler en tilsvarende regulering af det psykiske arbejdsmiljø, som aldrig blev beskrevet fra 2013. Eksempelvis har Arbejdstilsynet udarbejdet en ”Publikation om stress” og en ”Håndbog om psykisk arbejdsmiljø”, som egentlig udgør fine og præcise bidrag fra myndighederne - men disse publikationer har ikke status af officielle vejledninger fra arbejdstilsynet.

 

En ny lovændring om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte er 15. maj 2018 vedtaget i Folketinget.
Troels Lund Poulsen (V), der står bag ændringen af loven, som altså vedtages endeligt ved Folketingets tredjebehandling den 15. maj 2018.
Loven træder i kraft 1. juli 2018.

Vi vil godt være alene..
Sådan en besked kan chefer fremover få, når Arbejdstilsynet kommer på besøg på arbejdspladsen på arbejdspladsen. Det er kernen af en ny lov, der vedtages af Folketinget i dag den 15. maj 2018.

Fremover kan Arbejdstilsynet nu tale med de ansatte i enrum eller under 4 øjne, når der er behov for det. Det er konsekvensen af det nye lovforslag,  som betyder, at Arbejdstilsynet kan tale med de ansatte, uden at arbejdsgiveren eller lederne er til stede. Det gælder både samtaler med den enkelte og gruppesamtaler. 


Lovforslaget udmønter en del af den politiske løsning efter parternes drøftelser om det såkaldte Metodeudvalgs anbefalinger, der siden 1995 har dannet grundlag for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Anbefalingerne fra Metodeudvalget handler grundlæggende om, hvad Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om i relation til psykisk arbejdsmiljø.

Endnu en bekendtgørelse som sætter fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Udover selve lovændringen "Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte",  kommer der også en ny bekendtgørelse. Denne skal præcisere, at Arbejdstilsynet fremover også kan gribe ind og træffe afgørelse om krænkende handlinger så som ydmygelse, mistænkeliggørelse, forhånelse, diskriminerende udsagn, eller trusler om vold mellem ansatte.

Fagforforbundet FTF  har tidligere påpeget, at politikerne med stor fordel kunne rette fokus på Sverige, som har gjort en ekstra indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø ved at lave en mere omfattende bekendtgørelse om emnet.

Kun 2,3 % af alle Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljøloven i 2017 handler om psykisk arbejdsmiljø. Kun 420 af 17.879 af Arbejdstilsynets afgørelser omhandlede i 2017 psykisk arbejdsmiljø. Ud af de 420 afgørelser omhandlede de 225 vold, mens kun 36 omhandlede arbejdsmængde og tidspres.

Det sidste element i lovforslaget handler om midler til tværgående aktiviteter i partssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet. Med lovforslaget præciseres, at midlerne skal anvendes til aktiviteter iværksat af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø eller Arbejdsmiljørådet. 

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside.