Følg os på Facebook

Se kursusbeskrivelse

Arbejdsmiljøuddannelsen er en lovpligtig uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som er medlem af en arbejdsmiljøorganisation. Nu tilbyder Apropos Kommunikation også den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse som giver de samme kompetencer som et almindeligt 3-dages forløb.

Den netbaserede uddannelse indledes med en introdag på 4 timer. På introdagen bliver deltagerne introduceret for den netbaserede uddannelse, herunder de opgaver som deltagerne skal løse undervejs samt en introduktion til den digitale læringsplatform. Efter den 4-timers introdag foregår uddannelsen via en digital læringsplatform.

Den netbaserede arbejsdmiljøduddannelse skal gennemføres på en periode på mindst 3 uger og maksimalt 7 uger. Igennem uddannelsen vil deltagerne skulle udføre nogle mindre opgave samt en afsluttende opgave. Opgaverne tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og kobler teori sammen med praksis. Der er på den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse afsat 22 timer, hvorfor deltagerne skal forvente at det tidsmæssige forbrug udgør 4 timer på introdagen og maksimalt 18 timer til den digitale læringsplatform.
Kurset tager derved udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed fra deres arbejdssituationer. I forbindelse med kurset vil deltagerne i samarbejde med underviseren lave en plan for kursusperioden, så det sikres at deltagerne gennemføre uddannelsen.

Den netbaserede uddannelse er en meget fleksibel måde at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen på, men kræver at deltageren selv tilrettelægger og planlægger uddannelsens forløb.

Indhold i uddannelsen:
Uddannelsen er tilrettelagt med afsæt i deltagernes arbejdsmæssige udfordringer og indblik i hvordan loven kan bruges i hverdagen. Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse har til formål at give deltagerne viden om de opgaver de kommer til at stå overfor, samt selvfølgelig en viden, som sætter dig i stand til løse opgaverne og navigere indenfor lovgivningen.

Igennem kurset vil du arbejde selvstændigt med den digitale læringsplatform, men det er formålet at styrke samarbejdet på din arbejdsplads, så deltagerne bør involvere deres arbejdsmiljøorganisation fx i forbindelse med at løse de stillede opgaver.

Igennem den netbaserede arbejdsmiljøuddanelse arbejdes der bl.a. med:
• Det formelle lovgrundlag
• Arbejdsmiljøorganisationens struktur, opbygning og opgaver
• Arbejdsmiljølovens hovedområder begreber
• Rettigheder, pligter og ansvar
• Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
• Arbejdsskade, arbejdsbetinget lidelse og tæt og nærved ulykker
• Psykisk arbejdsmiljø

Under uddannelsen har deltageren mulighed for løbende kontakt med underviseren. Det kræver ingen særlig IT-kompetencer at deltage på kurset - det er dog et krav at deltageren kan tilgå internettet og have adgang til en PC/Mac.

Forplejning:
Bemærk at introdagen altid inkluderer let forplejning og såfremt kurset afsluttes kl. 12.30 vil der altid bydes på frokost.

Vi ser frem til at byde jer velkommenKøbenhavn V - Scandic Copenhagen
Kursusnr.: E-2023 - 011

Deltagerpris 3.800 kr. ekskl. moms.
Dato:
11. august 2023

Tidspunkt:
8.30 - 12.30

Tilmelding her    

København V - Scandic Copenhagen
Kursusnr.: E-2023 - 013

Deltagerpris 3.800 kr. ekskl. moms.
Dato:
11. september 2023

Tidspunkt:
8.30 - 12.30

Tilmelding her    

København V - Scandic Copenhagen
Kursusnr.: E-2023 - 016

Deltagerpris 3.800 kr. ekskl. moms.
Dato:
3. november 2023

Tidspunkt:
8.30 - 12.30

Tilmelding her