Følg os på Facebook

Sådan kommer du igang som arbejdsmiljørepræsentant
 

1. Tal med din forgænger 

En god måde at få et hurtigt overblik på er ved at tale med din forgænger på posten. Aftal et møde, hvor I gennemgår de opgaver, du skal løse. Sørg for undervejs at stille spørgsmål til de ting, du er i tvivl om.
 

2. Find ud af om der er aktuelle sager, der skal følges op på

Læs de tidligere referater fra møderne i arbejdsmiljøorganisationen. Find ud af om den årlige drøftelse har været holdt, og hvad resultaterne var. Er der aktuelle sager, der skal følges op på?
 

3. Find ud af hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud

Virksomhederne kan vælge at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet og indrette arbejdsmiljøorganisationen på mange forskellige måder. Det er derfor en god ide at starte med at finde ud af, hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud på din arbejdsplads.

 • Hvem sidder i arbejdsmiljøorganisationen?

 • Er der flere end en arbejdsmiljøgruppe, og hvilke områder dækker de?

 • Hvordan fungerer samarbejdet?

 • Det er også en god ide at få klarlagt, hvem dine vigtigste samarbejds- og alliancepartnere er både eksternt og internt på arbejdspladsen.

Tjek jeres intranet eller spørg din forgænger, hvis der er oplysninger, som du mangler.
 

4. Afklar forventningerne til din rolle 

Det er en god ide at afklare de forventninger, som både du selv og andre har til din nye funktion. Den nemmeste måde er at spørge dem, der kan have forventninger til dig. Det kan være:

 • Ledelsen i arbejdsmiljøgruppen

 • Kolleger eller medarbejdere

 • Den øvrige arbejdsmiljøorganisation 

 • Samarbejds- eller MED-udvalget og ledelsen

5. Etablér et godt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen

Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen er alfa og omega for et godt arbejdsmiljø. Så start med at blive enige om, hvordan I gerne vil have, at samarbejdet skal køre.

Tag en indledende drøftelse, hvor I aftaler:

 • Hvilke opgaver I skal løse

 • Hvordan I vil gøre det 

 • Hvordan jeres mødeform og mødetider skal være

 • Hvordan I inddrager kollegaer og medarbejdere

 • Det er også vigtigt, at I får afklaret, hvilke forventninger I har til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet.

6. Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøg om der findes netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter inden for din branche, som det kunne være relevant for dig at deltage i. Der er ofte viden at hente på din fagforenings hjemmeside.

 

7. Hold din viden ajour
Som arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt, at du hele tiden holder din viden ajour inden for arbejdsmiljøområdet. Det kan for eksempel være viden om nye regler, vejledninger, værktøjer m.m.

Det er også en god idé at holde øje med, hvad andre virksomheder gør og på den måde få inspiration og ny viden, som I måske kan drage nytte af på jeres virksomhed.

 

Husk at du som arbejdsmiljørepræsentant har ret til 2 dages efteruddannelse inden for det første år og 1½ dag de efterfølgende år