Følg os på Facebook

Du skal tilbydes den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2023 er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 
 

Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres kompetencer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.  
 

Riv en eller to dage ud af kalenderen og få en oplevelse ud over det sædvanlige i selskab: 

 

Aarhus den 02. juni 2023:   
Chris MacDonald, Helen Eriksen & Lars Mogensen


København den 08. juni 2023:
Henrik Tingleff, Pia Callesen & Rane Willerslev

 

København den 09. juni 2023:   

Mikael Kamber, Malene Friis Andersen & Chris MacDonald


Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelse, når de har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 


Arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMO’s medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.


Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har ret til at gennemføre den supplerende uddannelse. Hvis det enkelte medlem af AMO tager imod tilbuddet, får vedkommende mulighed for at opdatere sine kompetencer løbende i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.


De arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, der har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, skal have tilbud om og har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage i deres første funktionsår. Arbejdsgiveren har således pligt til at sikre dette tilbud.


Alle medlemmer af AMO har efter det første år ret til fortsat supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dags varighed i hvert funktionsår i funktionsperioden.


 Arbejdsgiveren skal skriftligt over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, hvis der er indgået en sådan aftale.