Følg os på Facebook

Uddannelse i arbejdsmiljø - den lovpligtige uddannelse

Se hvad mere end 2.000 deltagere siger om vores kurser. 


Vi har siden 1990 udbudt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.  
Apropos kommunikation ApS er godkendt af Arbejdstilsynet til at udbyde de lovpligtige arbejdsmiljøkurser i Danmark.
 

Der er krav om en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på to + 1 dag, som alle skal have deltaget i indenfor 3 måneder efter, man er indtrådt i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). 
 

Derudover skal arbejdsgiver sikre at arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes to dages supplerende uddannelse, senest 3 måneder efter den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
 

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for den årlige supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.
 

Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har efter det første år ret til fortsat supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dags varighed for hvert år de sidder i en arbejdsmiljøfunktion.


AMO skal desuden rådgive arbejdsgiveren om kompetenceudvikling.  

Arbejdsgivers tilbud om supplerende uddannelse til AMO’s medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.
 

Krav om obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Uddannelsen skal desuden medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker systematisk og inddrager både ledelse og ansatte.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.
 

Både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
 

Vi afvikler arbejdsmiljøuddannelsen / arbejdsmiljøkursus i 28 danske byer
Vores kursusoversigt indeholder mere end 130 kurser i 28 forskellige byer i Danmark. Det er nu muligt, for dig, at tilmelde dig et kursus og en sted som passer bedst i din kalender.
 

Du finder os i følgende byer:

Aalborg, Aarhus, Fredericia, Glostrup, Herning, Helsinge, Hillerød, Holte, Hvidovre, Kalundborg, Kolding, København, Køge, Kastrup, Kgs. Lyngby, Middelfart, Næstved, Odense, Roskilde, Ringsted, Rønne, Silkeborg, Skælskør, Slagelse, Sorø, Sønderborg, Vejle, Viborg.


Vores undervisere er Mette Frandsen, Mikkel Bechmann, Nils Lyng, Henning Dons & Jeanette Larsen, de har alle et bredt branchekendskab, og kurserne tilrettelægges altid, så de i høj grad tager udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer fra egen arbejdsplads.