Følg os på Facebook

Lovgivning og regler

Hvad er lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse?

§ 9-uddannelserne skiftede den 1. juli 1999 officielt navn til "Sikkerhedsgruppens Arbejdsmiljøuddannelse". Sikkerhedsgruppens Arbejdsmiljøuddannelse er den lovpligtige uddannelse, som medlemmer af en sikkerhedsgruppe, dvs. arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter, skal gennemgå for at kunne virke i sikkerhedsorganisationen.

Lovgivning og regler
Nyttige oplysninger om de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser!

Reglerne for, hvornår og hvordan virksomhederne skal organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet er, sammen med reglerne for uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer, temmelig omfattende.

Du kan her se de vigtigste regler for organisering af sikkerheds og sundhedsarbejdet, samt reglerne for uddannelse af sikkerhedsgruppens medlemmer – det vil sige sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere.

Hvor findes reglerne?
Reglerne for, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal organiseres i virksomhederne, findes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde nr. 1181 af 15.  oktober  2010. Bekendtgørelsens tekst er endvidere omsat i mere brugervenlig form i arbejdstilsynets AT-vejledninger.

Hvilke virksomheder skal oprette en sikkerhedsorganisation?
Alle private og offentlige virksomheder skal, uanset branche, organisere sikkerhedsarbejdet, når der i virksomheden beskæftiges 10 ansatte og derover.

Alle ansatte, herunder deltidsansatte, bortset fra virksomhedsledere og arbejdsledere, skal medregnes, når virksomheden skal gøre op, om der skal etableres en sikkerhedsorganisation, og i givet fald hvor stor denne skal være.

Frister for tilmelding og gennemførelse
Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført, senest tre måneder efter at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget og ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion.