Følg os på Facebook

Finn van Hauen

 

Finn har gennem sin erhvervskarriere ledelseserfaring som adm. direktør, økonomidirektør og produktionschef inden for såvel handel, service som produktion og entreprenørvirksomhed.
 

Finn Van Hauen startede sin konsulentkarriere inden for ledelses- og organisationsudvikling i 1991. Han er forfatter til en række bøger i serien "Den lærende Organisation".

 

Finn Van Hauen er vant til at rådgive, undervise og formidle ideer på alle niveauer i organisationer. Finn arbejder med strategiudvikling, visions- og værdidannelse, design af ”High Impact Learning” uddannelsesforløb og e-learningprogarmmer, evaluering af effekt af uddannelse, "Den lærende Organisation”, ”Værdibaseret ledelse”, kvalitetsledelse, teambaseret ledelse og projekter omkring sygefravær.